Sport - Uchwały
Uchwała nr 36 Prezydium ZO z dnia 11.05.2009 r.
Uchwała nr 36 Prezydium ZO z dn. 11.05.2009 r.

 „Na podstawie §68 Statutu PZW uchwala się, co następuje:
1. Ustala się kwotę 50 zł kaucji za zgłoszenie protestu do sędziego głównego na mistrzostwach okręgu we wszystkich dyscyplinach wędkarskich.
2. Wykonanie uchwały powierza się wiceprezesowi i skarbnikowi ZO.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 


do góry

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2004 Infosoft Tomasz Paprzycki dla ZO PZW Jelenia Góra