Porozumienia z innymi Okręgami PZW podpisane na rok 2013 - Katowice
wstecz

 

- amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Katowicach można uprawiać na podstawie ZEZWOLENIA, które wydaje Okręg PZW w Katowicach, po wniesieniu 50% członkowskiej składki okręgowej w wysokości 50 zł,

- warunkiem otrzymania ZEZWOLENIA jest posiadanie w legitymacji członkowskiej PZW składki członkowskiej i rocznej składki członkowskiej okręgowej wniesionej w macierzystym kole Okręgu PZW w Jeleniej Górze,

- obowiązuje prowadzenie rejestracji amatorskiego połowu ryb w rejestrze, który jest integralną częścią zezwolenia

Okręg PZW Katowice: tel. (32) 203 84 92

Informujemy, że na stronie internetowej www.katowice.pzw.org.pl w zakładce „Jednostki terenowe”, podane są punkty, w których można opłacić ulgową składkę okręgową.

Tabela okręgowej składki członkowskiej na rok 2013
1. Okręgowa składka członkowska (roczna) uprawniająca do wędkowania na wodach ogólnodostępnych okręgu Katowice:

lp.

Rodzaj składki

Wartość

a.)

Podstawowa

100

b.)

Ulgowa (20%):

  • odznaczeni „Odznaką Okręgową”

80

c.)

Ulgowa (50%):

  • młodzież szkolna, studenci 16 - 24 lat,

  • odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

50

d.)

Ulgowa specjalna:

  • osoby powyżej 70 lat

35

e.)

Ulgowa uczestnika 75% (uprawnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych całego kraju):

  • członek uczestnik do lat 16

25

f.)

Dla niezrzeszonych

3002. Składki okresowe:

lp.

Rodzaj składki

Wartość

a.)

Dla członków PZW:
1 dzień
3 dni
7 dni15
30
50

b.)

Dla niezrzeszonych:
1 dzień
3 dni
7 dni30
60
1203. Opłata egzaminacyjna:

lp.

Rodzaj składki

Wartość

a.)

Podstawowa

30

b.)

Młodzież ucząca się do lat 24 ( decyduje rocznik)

20

c.)

Dla młodzieży do lat 16-tu (członek uczestnik)

zwolnionyZakres i zasady stosowania ulg w okręgowych składkach członkowskich w 2013 r.

1. Do obniżonych o 50% składek w wysokości 50,00 zł na wody ogólnodostępne uprawnieni są:
     a) młodzież ucząca się od 16 do 24 roku życia,
     b) odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW.
2. Do obniżonych składek w wysokości 25,00 zł na wody ogólnodostępne uprawnieni są członkowie uczestnicy do lat 16.
3. Do obniżonych składek w wysokości 35,00 zł na wody ogólnodostęne uprawnieni są członkowie PZW w wieku powyżej 70 lat.
4. Do obniżonych składek w wysokości 80,00 zł na wody ogólnodostępne uprawnieni są członkowie PZW odznaczeni „Odznaką Okręgową".
5. Z wnoszenia okręgowych składek członkowskich zwolnieni są:
     a) członkowie honorowi PZW,
     b) odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami.
6. Ulgami i zwolnieniami nie są objęte składki okresowe.
7. Inne ulgi mogą być stosowane w sytuacjach szczególnych w zależności od decyzji Koła, Okręgu.
Skutki tych ulg bezpośrednio obciążają budżet Koła lub Okręgu

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2004 Infosoft Tomasz Paprzycki dla ZO PZW Jelenia Góra