Porozumienia podpisane z innymi Okręgami PZW na 2013 rok
 
 
  Słupsk
   
   
 
 
  Szczecin Bydgoszcz
 
 
  Nadnotecki
 
 
 
  Siedlce
  Zielona Góra
  Leszno Kalisz Łódź
  Sieradz
  Legnica Piotrków
  Jelenia Wrocław Trybunalski
  Góra
 
  Częstochowa Kielce
  Wałbrzych
 
  Katowice
 
 
  Bielsko-Biała
 
 
 Pozostałe porozumienia:
1.Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. w Międzyrzeczu
Członek Okręgu PZW w Jeleniej Górze, po wniesieniu członkowskiej składki okręgowej, nabywa prawo do amatorskiego połowu ryb wędką na jeziorach Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Obowiązuje posiadanie zezwolenia, które wydaje zarząd koła. Druk zezwolenia jest bezpłatny. Zezwolenia wydane w 2011 roku, podlegają przedłużeniu na rok bieżący. Przedłużenia dokonują: zarząd koła oraz biuro ZO PZW w Jeleniej Górze.

2.Landesanglerverband Brandenburgia, Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommeren oraz Węgierski Okręg Wędkarski w rejonie Budapesztu
Amatorskiego połowu ryb wędką na wodach udostępnionych w ramach podpisanych Umów z Landesanglerverband Brandenburgii i Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommeren oraz Węgierskim Okręgiem Wędkarskim w rejonie Budapesztu odbywa się na podstawie licencji. Informacje o zasadach wnoszenia opłat za licencje i zasadach wędkowania udziela biuro ZO PZW w Jeleniej Górze. Obowiązuje posiadanie wniesionych składek w macierzystym kole PZW Okręgu PZW w Jeleniej Górze

UWAGA:
1) W Okręgach PZW: Bielsko-Biała, Katowice, Siedlce, Łódź, Piotrków Trybunalski, Kalisz, Leszno - obowiązuje dopłata do okręgowej składki członkowskiej wniesionej w Okręgu PZW w Jeleniej Górze, w wysokości 50% składki członkowskiej okręgowej danego Okręgu. Obowiązuje posiadanie składek członkowskich i okręgowych Okręgu PZW w Jeleniej Górze.

2) Osoby chcące wędkować na wodach Okręgu PZW Częstochowa zobowiązane są do pobrania ZEZWOLENIA w biurze Zarządu Okręgu w Jeleniej Górze.

3) Osoby, które dokonały opłaty członkowskiej i okręgowej w Kołach Okręgu PZW w Jeleniej Górze na 2013 rok, mają prawo do połowu ryb na wodach nizinnych i górskich oraz ze środków pływających w/w Okręgów (za wyjątkiem Okręgów, gdzie dokonuje się dopłaty 50% okręgowej składki członkowskiej).

4) Na wodach Gospodarstwa Rybackiego, Spółka z o.o. w Międzyrzeczu wędkowanie dozwolone na podstawie zezwolenia, które można otrzymać bezpłatnie u skarbnika Zarządu Koła.


do góry

Komunikat
     Informujemy, że Niemiecki Związek Wędkarski (DAV) zatrudnił pracownicę, z pochodzenia Polkę, która będzie udzielała wszelkich informacji dotyczących wędkowania w Niemczech:

Pani Dorothea (Dorota) Thide urzęduje od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-12.30

tel. +49 335 549 949

adres:
15232 Frankfurt n/Odrą
Leipzieger Str. 34 a


do góry

Komunikat w sprawie prowadzenia rejestracji amatorskiego połowu ryb w 2013 roku

     Zgodnie z uchwałą nr 118 z dnia 29.10.2012 r. Zarządu Okręgu PZW w Jeleniej Górze, od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje rejestracja amatorskiego połowu ryb na wodach naszego Okręgu dla wszystkich wędkarzy.

     Z w/w obowiązku zwolnione są jedynie osoby opłacające zezwolenie okresowe na jeden lub trzy dni (zezwolenie zamieszczone na stronie internetowej Okręgu www.pzw.jgora.pl). Pozostali wędkarze zobowiązani są do prowadzenia obowiązkowego rejestru połowu ryb, który jest integralną częścią zezwolenia.

     Jednocześnie informujemy, że nastąpiła zmiana w prowadzeniu rejestru amatorskiego połowu ryb w 2013 roku, który jest integralną częścią zezwolenia rocznego SERIA A (zezwolenie obowiązuje na wodach Okręgów: Legnica, Wrocław, Wałbrzych, Zielona Góra, Szczecin, Słupsk, Nadnotecki w Pile, Bydgoszcz, Sieradz, Kielce).

     Rejestr składa się z dwóch części:
Część A - obowiązuje przy rejestracji amatorskiego połowu ryb dokonywanego na wodach Okręgów PZW Dolnego Śląska: Legnica, Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra (wykaz wód wraz z numeracją znajduje się w zezwoleniu)

Część B - obowiązuje przy rejestracji amatorskiego połowu ryb dokonywanego na wodach Okręgów PZW: Słupsk, Szczecin, Nadnotecki w Pile, Zielona Góra, Sieradz, Bydgoszcz i Kielce.


do góry

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2004 Infosoft Tomasz Paprzycki dla ZO PZW Jelenia Góra