Opłaty za wędkowanie na wodach ZO PZW Jelenia Góra
Składka członkowska
Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej w 2013 r.
Składka okręgowa
Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w okręgowej składce członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód oraz opłacie za egzamin na kartę wędkarską w 2013 roku
Składka członkowska
1.Tabela składki członkowskiej na 2013 rok.

lp.

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska

66,00

2.

Składka członkowska ulgowa 50%:

  • Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

  • członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,

  • mężczyźni po ukończeniu  65 roku życia,

  • kobiety po ukończeniu  60 roku życia

33,00

3.

Składka członkowska ulgowa 75%:

  • członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami,

  • członkowie uczestnicy do lat 16,

16,00

4.

Wpisowe członkowskie:

  • członka zwyczajnego PZW,

  • członka uczestnika PZW,


25,00
12,00

5.

Legitymacja członkowska

5,00

Uwaga:
1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.


do góry

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej w 2013 r

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.

2. Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.


do góry

Składka okręgowa
Tabela okręgowych składek członkowskich i opłat na zagospodarowanie i ochronę wód oraz opłaty za egzamin na Kartę Wędkarską za 2013r.

I. SKŁADKA ROCZNA DLA CZŁONKA PZW 
Uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wodach krainy pstrąga i lipienia, na wodach nizinnych ze środków pływających i z brzegu Okręgu oraz na:
- jeziorach Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu
- wodach Okręgów PZW, z którymi podpisano porozumienia
- wodach Landesanglerverband Brandenburgii i Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommeren oraz Węgierskiego Związku Wędkarskiego

lp.

Rodzaj składki

Wartość

1.

Składka roczna podstawowa – pełna

124,00

2.

Składka roczna – ulgowa I (50%)
- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
- członkowie PZW odznaczeni srebrną odznaką PZW
- kobiety po ukończeniu przed 30 kwietnia 60 roku życia
- mężczyźni po ukończeniu przed 30 kwietnia 65 roku życia

62,00

3.

Składka roczna – ulgowa II (75%)
- członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW 

31,00

4.

Składka roczna – ulgowa III (100%)
- członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami
- członkowie PZW po ukończeniu przed 30 kwietnia 80 roku życia

0,00

5.

Składka ulgowa – wnoszona przez członka uczestnika do lat 16

20,00

II. SKŁADKA OKRESOWA DLA CZŁONKA PZW 
Uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką – WYŁĄCZNIE NA WODACH OKRĘGU

lp.

Rodzaj składki - okres

1 dzień

3 dni

7 dni

14 dni

1.

Składka okresowa – wody nizinne

10,00

20,00

40,00

70,00

2.

Składka okresowa – wody górskie

30,00

50,00

80,00

100,00

III. OPŁATA DLA NIEZRZESZONEGO w PZW
Uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką – WYŁĄCZNIE NA WODACH OKRĘGU 

lp.

Rodzaj składki - okres

1 dzień

3 dni

7 dni

14 dni

roczna

1.

Składka okresowa – wody nizinne

30,00

50,00

80,00

100,00

300,00

2.

Składka okresowa – wody górskie

60,00

90,00

150,00

200,00

500,00

IV. OPŁATA ZA EGZAMIN

lp.

Rodzaj opłaty

Opłata

1.

Opłata podstawowa – pełna

10,00

2.

Opłata ulgowa (50%)
- młodzież szkolna i studenci w wieku 16 - 24 lat

5,00

2.

Opłata ulgowa (100 %) 
- uczestnicy szkółek wędkarskich,
- młodzież szkolna 

0,00

V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Wnoszący członkowską składkę okręgową otrzymuje dokument „ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką”. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2013 r. Druk zezwolenia jest bezpłatny.

2. Wnoszący składkę okresową (członek PZW) lub opłatę okresową (niezrzeszony), otrzymuje dokument „ZEZWOLENIE OKRESOWE na amatorski połów ryb wędką”. Zezwolenie jest ważne na zadeklarowany okres i uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką wyłącznie na wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze. Wniesienie opłaty „wody nizinne” uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach nizinnych z brzegu i ze środków pływających. Wniesienie opłaty „wody górskie” uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach górskich oraz na wodach nizinnych z brzegu i ze środków pływających. Zezwolenia wydają zarządy kół PZW oraz biuro Zarządu Okręgu po okazaniu dowodu wpłaty i karty wędkarskiej, a członek PZW dodatkowo legitymacji PZW z wniesioną krajową składką członkowską. Okazanie karty wędkarskiej nie dotyczy cudzoziemców nie zamieszkujących stale na terenie RP. Druk zezwolenia jest bezpłatny. Na okres 1 lub 3 dni istnieje możliwość pobrania zezwolenia ze strony internetowej Okręgu. Druk zezwolenia jest bezpłatny. Wniesienia składki okresowej lub opłaty okresowej należy dokonać:
- drogą elektroniczną (przelew Internetem),
- poprzez dokonanie wpłaty w banku lub na poczcie (druki wpłat do pobrania ze strony internetowej Okręgu).

3. Amatorski połów ryb wędką na jeziorach Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu odbywa się na podstawie ZEZWOLENIA wydanego przez GR Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Zezwolenie jest ważne na dany rok kalendarzowy. Wydane w latach wcześniejszych podlegają przedłużeniu w zarządzie koła lub w biurze ZO. Druk zezwolenia jest bezpłatny. Wydawane jest wyłącznie dla członków Okręgu PZW w Jeleniej Górze.

4. Amatorski połów ryb wędką na wodach Landesanglerverband Brandenburgii i Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommeren oraz wodach Węgierskiego Związku Wędkarskiego odbywa się na podstawie licencji. Licencje rozprowadza wyłącznie biuro ZO. Biuro ZO dysponuje informacjami o zasadach wędkowania oraz wykazem wód udostępnionych do wędkowania. Licencję mogą wykupić jedynie członkowie Okręgu PZW w Jeleniej Górze. Członek w/w Związków, uzyskuje prawo do amatorskiego połowu ryb wędką na wodach naszego Okręgu po wykupieniu licencji w biurze ZO.

5. Członek Okręgu, po wniesieniu dodatkowo w wysokości 50% rocznej składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu, z którym zawarto stosowne porozumienie, uzyskuje prawo do amatorskiego połowu ryb wędką wyłącznie na wodach danego Okręgu PZW. Obowiązuje zasada posiadania wniesionych składek w macierzystym kole. Zasady wędkowania na wodach określają przepisy poszczególnych Okręgów. Członek Okręgu PZW, z którym zawarto porozumienie, uzyskują prawo do amatorskiego połowu ryb wędką na wodach naszego Okręgu po wniesieniu członkowskiej składki okręgowej rocznej w wysokości 50% składki podstawowej tj. 62 zł.


do góry

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w okręgowej składce członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód oraz opłacie za egzamin na kartę wędkarską w 2013 roku

1. Młodzież nie zrzeszona w PZW do 14 lat, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW posiadającego kartę wędkarską.

2. Członek Związku posiadający tytuł „Członek Honorowy PZW” zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW jest zwolniony z wnoszenia składek określonych w tabeli. W czasie kontroli jest zobowiązany przedstawić legitymację potwierdzającą nadanie tytułu członka honorowego. W czasie amatorskiego połowu ryb wędką jest zobowiązany do posiadania ZEZWOLENIA wydanego na podstawie Ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym z późniejszymi zmianami.

3. Zasady wnoszenia składek okresowych i opłat okresowych:
     a) składka okresowa wniesiona przez członka PZW oraz opłata okresowa wniesiona przez nie zrzeszonego upoważnia do amatorskiego połowu ryb wędką wyłącznie na wodach Okręgu
     b) przy wnoszeniu składek okresowych nie stosuje się ulg,
Składki i opłaty okresowe można wnosić biurze Zarządu Okręgu oraz ujętych w wykazie zarządach kół.

4. Z wnoszenia opłaty za egzamin na kartę wędkarską są zwolnieni:
     a) uczestnicy szkółek wędkarskich,
     b) młodzież szkolna.

5. Młodzież szkolna i studenci w wieku 16 - 24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w opłacie za egzamin za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.


do góry

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2004 Infosoft Tomasz Paprzycki dla ZO PZW Jelenia Góra