Ochrona wód - komunikaty
Komunikat dot. sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej
Komunikat - kłusownictwo na rzece Kaczawa
Komunikat - remont stopnia wodnego EW Wrzeszczyn
Komunikat - śnięte ryby w potoku Jedlica
Komunikat - zatrucie rzeki Kamienna w Piechowicach
Komunikat dot. sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej
     Informuję, że w dniu 30.08.2012 r. komisja Okręgu, w składzie: Wiceprezes ZO kol. Zbigniew Bogacki oraz pracownik biura ZO p. Monika Kaczmar-Babik, przyjęła następujący sprzęt przeznaczony dla Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie powiatu bolesławieckiego (teren gminy Bolesławiec) i powiatu zgorzeleckiego (teren gmin Węgliniec i Osiecznica):
1. Łódź patrolowa
2. Przyczepa do łodzi
3. Silnik do łodzi
4. Samochód terenowy SUZUKI Jimny 1,3 WT 85 km
5. Buty gumowe 
6. Buty skórzane
7. Noktowizor
8. Lornetki 
9. Latarki 
10. Echosonda
11. Pompa wodna napowietrzająca
12. Środki łączności - radiotelefony

     Ogólna wartość przyjętego sprzętu wynosi 168.100,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w ramach funduszy unijnych z Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zadanie pt. „Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do walki z kłusownictwem dla Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie LGR”. Możliwość otrzymania środków finansowych wynika z przynależności Okręgu do Lokalnej Grupy Rybackiej „Dolnośląska Kraina Karpia”. Oficjalne przekazanie sprzętu dla SSR nastąpi w listopadzie 2012 roku, po zakończeniu procedury rejestracji i szkoleń w zakresie bhp.

     Jednocześnie informuję, że są opracowywane wnioski mające na celu pozyskanie kolejnych środków finansowych z przeznaczeniem na zagospodarowanie:
- stawu w Czerwonej Wodzie 
- zbiornika Trzebień Mały. 
Z chwilą pozytywnego rozpatrzenia poszczególnych wniosków oraz podpisania umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, zostanie przedstawiona szczegółowa informacja.

Rzecznik prasowy ZO
Józef Goszczycki

Kliknij tutaj aby zobaczyć zdjęcia


do góry

Komunikat - kłusownictwo na rzece Kaczawa
     Informuję, że w dniu 9 listopada 2009 roku funkcjonariusze Policji ujawnili dokonywanie odłowu ryb na dopływie rzeki Kaczawy w miejscowości Stara Kraśnica (obwód rybacki VI.1. rzeka Kaczawa nr 1).
     Została zatrzymana jedna osoba, przy której ujawniono sprzęt wskazujący na połów ryb przy pomocy urządzeń elektrycznych oraz zostało zabezpieczone 24 szt. pstrągów potokowych o wymiarach od 13 do 24,5 cm. 
     W związku z tym, że połów ryb odbywał się z naruszeniem obowiązującego prawa, materiały dotyczące zdarzenia zostały poprzez Społeczną Straż Rybacką przekazane Komendantowi Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Jeleniej Górze. 
     W powyższej sprawie zostało wszczęte postępowanie karne.

Rzecznik prasowy ZO PZW 
w Jeleniej Górze
Józef Goszczycki


do góry

Komunikat - remont stopnia wodnego EW Wrzeszczyn
     Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze informuje, że w dniu 28.07.2008 r. zgodnie z DECYZJĄ Marszałka Województwa Dolnośląskiego DM-W/JL/6223-24/2/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. Jeleniogórskie Elektrownie Wodne dokonały obniżenia poziomu wody na czas remontu stopnia wodnego EW Wrzeszczyn z pozostawieniem przepływu nienaruszalnego. Opróżnienie spowodowane było potrzebą remontu tamy zbiornika. Działania związane z opróżnianiem było nadzorowane przez przedstawicieli Okręgu (członkowie zarządu okręgu, członkowie Społecznej Straży Wędkarskiej, przedstawiciele kół z Jeleniej Góry, pracownicy biura ZO) oraz ichtiologa i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Jeleniej Górze. Opróżnianie zbiornika zostało przeprowadzone przez pracowników JEW bardzo sprawnie, co wpłynęło na maksymalną ochronę rybostanu. W części opróżnionej zbiornika odnotowano pozostanie pojedynczych sztuk ryb głównie leszczy oraz narybku okonia i uklei, natomiast pozostała ryba szacowana na kilka ton, spłynęła z wodą do rzeki i dalej do zbiornika Pilchowice. Monitorowanie rzeki i zbiornika prowadzone jest na bieżąco.
      W związku z tym, że największym zagrożeniem dla ryb jest wzrost w wodzie ilości zawiesin pochodzących z dna zbiornika, a w konsekwencji obniżenie zawartości tlenu w wodzie, proszę o przekazywanie do biura ZO informacji o ewentualnie zauważonych przypadkach śnięcia ryb. Zakończenie prac remontowych stopnia wodnego EW Wrzeszczyn i ponowne napełnienie zbiornika wodą, jest przewidywane do końca 2008 r.


do góry

Komunikat - śnięte ryby w potoku Jedlica
     W dniu 31.07.2006 roku pracownicy biura Zarządu Okręgu zostali powiadomieni telefonicznie o śnięciu ryb w potoku Jedlica w miejscowości Kowary (dopływ Łomnicy – obwód rybacki IX.2. rzeki Bóbr nr 2).
    Z relacji powiadamiającego wynikało, że na dnie potoku leżą śnięte pstrągi potokowe. O powyższym fakcie powiadomiono Państwową Straż Rybacką, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze oraz Komisariat Policji w Kowarach.
    Dokonując oględzin potoku potwierdzono istnienie śniętych ryb na dnie potoku. Obecnym na miejscu zdarzenia pracownikom WIOŚ przekazano zebrane śnięte ryby (na 30m zebrano kilkanaście sztuk dwulatka pstrąga potokowego oraz kilkanaście sztuk narybku pstrąga potokowego) oraz pobrano próbki wody z potoku.
    W chwili obecnej nie znamy przyczyny śnięcia ryb.


do góry

Komunikat - zatrucie rzeki Kamienna w Piechowicach
     W dniu 18.07.2006 r. miało miejsce zatrucie rzeki Kamienna w Piechowicach. Na odcinku 3 km rzeki, od kładki przy przystanku MPK do ok. 0,5 km powyżej zapory zbiornika przeciwpowodziowego w Sobieszowie, wystąpiło masowe śnięcie ryb. Jak ustalono w toku wyjaśnień, śnięciem zostało objęte 100% populacji ryb znajdujących się na tym odcinku, przede wszystkim były to pstrągi potokowe i lipienie.
      O powyższym zdarzeniu Kol. F. Czaiński oraz pracownicy biura Zarządu Okręgu powiadomili: Policję, Straż Pożarną, Państwową Straż Rybacką oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze.
      Przedstawiciele powyższych służb przeprowadzili stosowne czynności mające na celu udokumentowanie zatrucia (pobierając między innymi próbki wody) oraz ustalenie sprawcy. 
      Od momentu ujawnienia zatrucia do późnych godzin wieczornych, na miejscu zdarzenia przebywał Kol. Franciszek Czaiński – Wiceprezes Zarządu Okręgu, a jednocześnie Prezes Koła PZW w Piechowicach, który wraz z członkami Koła PZW dokonywał prac porządkowych oraz wykonał zdjęcia dokumentujące zaistniałe zdarzenie. Ponadto zdarzeniem zainteresowały się także media (prasa, radio, telewizja).
     Do spowodowania zatrucia przyznał się zakład „KOLGLASS” HURT-DETAL Oddział w Piechowicach, który od kilku miesięcy prowadzi działalność na terenie byłej Huty Szkła Kryształowego „Julia”. 
     Przedstawiciele zakładu podpisali z Okręgiem „Porozumienie”, w którym zobowiązali się między innymi do pokrycia kosztów zakupu i transportu materiału zarybieniowego przeznaczonego na odbudowę rybostanu na tym odcinku rzeki.
     Okręg zlecił wycenę szkód rybackich powstałych w związku ze śnięciem ryb. Dokonana wycena określiła szkody na kwotę 11.300 zł. Postępowanie wyjaśniające w sprawie zatrucia prowadzi nadal Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Jeleniej Górze.
Okręg będzie kontynuował rozmowy z przedstawicielami zakładu, mające na celu ustalenie procedury pokrycia powstałych w rybostanie strat.


do góry

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2004 Infosoft Tomasz Paprzycki dla ZO PZW Jelenia Góra